No. 20 Notre Dame 67, Miami 62

No. 20 Notre Dame 67, Miami 62

No. 20 Notre Dame 67, Miami 62