No. 2 Women's Basketball vs. No. 14 NC State

No. 2 Women's Basketball vs. No. 14 NC State

No. 2 Women's Basketball vs. No. 14 NC State