#2 Irish Fall to #3 UConn in Final Four (AP)

#2 Irish Fall to #3 UConn in Final Four (AP)

#2 Irish Fall to #3 UConn in Final Four (AP)