May 16, 1999

May 16, 1999Minnegan Stadium (Towson, md.)
NCAA Tournament --- First Round
1 2 3 4 F NOTRE DAME 3 4 0 3 10GEORGETOWN 4 3 3 4 14
Notre Dame Goals: Brad Owen - 3; Chris Dusseau - 2; Tom Glatzel - 2; Steve Bishko - 1; David Ulrich - 1; John Flandina - 1
Assists: David Ulrich - 3; Todd Ulrich - 3; Steve Bishko - 1
Georgetown: Andy Flick - 4; Mike Henehan - 3; Tyler Gamble - 2; Scott Doyle - 1; Steve Dusseau - 1; Greg McCavera - 1; Scott Urick - 1; Brett Wagner - 1
Assists: Greg McCavera - 2; Mike Henehan - 2; Scott Urick - 1;Andy Flick - 1; Steve Dusseau - 1
SHOTS 1 2 3 4 TOT NOTRE DAME 12 8 6 9 35GEORGETOWN 7 10 12 10 39
SAVES 1 2 3 4 TOT NOTRE DAME 1 5 5 2 13 GEORGETOWN 6 4 2 3 15
Notre Dame Goalies: Kirk Howell (60:00 minutes, 14 goals against,13 saves) (minutes, goals against, saves) Georgetown Goalies: Brian Hole (60:00 minutes, 10 gaosl against,15 saves) (minutes, goals against, saves) FACEOFFS 1 2 3 4 TOTNOTRE DAME 7 3 0 5 15 GEORGETOWN 1 5 3 2 11 GROUND BALLS 1 2 3 4 TOTNOTRE DAME 8 8 7 9 32 GEORGETOWN 4 10 7 9 30
PENALTIES MAN-UP CLEARS/FAILSNOTRE DAME 4-3:30 1-4 17/3GEORGETOWN 4-3:00 3-4 14/5

SCORING


Qtr. Team Time Score Goal Assist 1 ND 14:16 ND 1-0 Chris Dusseau David Ulrich 1 GU 11:58 Tied 1-1 Andy Flick --- 1 ND 10:12 ND 2-1 Chris Dusseau Todd Ulrich 1 GU 6:04 Tied 2-2 Andy Flick --- 1 GU 3:48 GU 3-2 Scott Doyle Greg McCavera 1 GU 3:01 GU 4-2 Mike Henehan --- 1 ND 0:29 GU 4-3 Steve Bishko --- 2 ND 14:40 Tied 4-4 Brad Owen --- 2 GU 12:32 GU 5-4 Andy Flick Scott Urick 2* ND 8:47 Tied 5-5 David Ulrich Todd Ulrich 2 GU 8:08 GU 6-5 Steve Dusseau Greg McCavera 2 ND 3:25 Tied 6-6 John Flandina David Ulrich 2 GU 1:47 GU 7-6 Greg McCavera --- 2 ND 0:33 Tied 7-7 Brad Owen --- 3* GU 14:53 GU 8-7 Mike Henehan Andy Flick 3 GU 7:48 GU 9-7 Mike Henehan Steve Dusseau 3 GU 0:46 GU 10-7 Tyler Gamble Mike Henehan 4 GU 11:34 GU 11-7 Scott Urick Mike Henehan 4 ND 10:45 GU 11-8 Brad Owen Todd Ulrich 4 GU 9:15 GU 12-8 Brett Wagner --- 4 ND 6:06 GU 12-9 Tom Glatzel David Ulrich 4* GU 3:26 GU 13-9 Tyler Gamble --- 4* GU 2:04 GU 14-9 Andy Flick --- 4 ND 0:40 ND 14-10 Tom Glatzel Steve Bishko

* - man-up goal# - man-down goal