Notre Dame Football ICON - Georgia

Notre Dame Football ICON - Georgia

Irish Connection: Behind the scenes of Notre Dame Football's close loss to the University of Georgia.