No. 5 Irish Fall To No. 3 Baylor, 73-61 (AP)

No. 5 Irish Fall To No. 3 Baylor, 73-61 (AP)

No. 5 Irish Fall To No. 3 Baylor, 73-61 (AP)