No. 2 Women's Basketball vs. Florida State

No. 2 Women's Basketball vs. Florida State

No. 2 Women's Basketball vs. Florida State