No. 2 Notre Dame Hockey vs. Michigan State, Game 1

No. 2 Notre Dame Hockey vs. Michigan State, Game 1

No. 2 Notre Dame Hockey vs. Michigan State, Game 1