No. 2 Notre Dame 79, Michigan State 61 (USATSI)

No. 2 Notre Dame 79, Michigan State 61 (USATSI)

No. 2 Notre Dame 79, Michigan State 61 (USATSI)