2009 Women's Basketball European Tour - Day 3

2009 Women's Basketball European Tour - Day 3

2009 Women's Basketball European Tour - Day 3