#2 Irish Down Kansas, 93-63 To Reach NCAA Elite Eight (AP)

#2 Irish Down Kansas, 93-63 To Reach NCAA Elite Eight (AP)

#2 Irish Down Kansas, 93-63 To Reach NCAA Elite Eight (AP)